Новият сайт на Областна администрация Ямбол се намира на адрес:

http://yambol.government.bg